فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/07/07   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/07/07


دکتر علي ‌اكبر سبزي‌ پرور
درجهاستاد
گروه آموزشيمهندسي آب
تاریخ تولد1337/02/01
محل تولد ایران-بروجرد
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
sabziparvar@yahoo.co.uk
swsabzi@basu.ac.ir
آدرس صفحه خانگی
http://www.researchgate.net/profile/Ali_Akbar_Sabziparvar
http://profs.basu.ac.ir/sabziparvar
آدرس محل تدریس تلفن
همدان – دانشگاه بو علي سينا، کد پستي 65174، دانشکده کشاورزي، گروه مهندسي آبدورنگار0811 4424012

سایر تلفن ها
ثابت+98 81 34424090