صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 16430

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/09   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
آز- اندازگيري و مدار 1مهندسي برقهمه گرایش ها1395پاییزاخبارتمرین هانمرات
مدارات الكتريكي 1مهندسي برقهمه گرایش ها1394بهاراخبارتمرین هانمرات
اندازه گيري الكتريكيمهندسي برقهمه گرایش ها1391بهاراخبارتمرین هانمرات
الكترونيك 1مهندسي برقالكترونيك1388بهاراخبارتمرین هانمرات