صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 205

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/08/15   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
بررسي آلودگي آناپلاسموز گاوي در استان گيلان
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي ميزان الودگي بابزيوز گوسفندي در استان همدان
مريم محمودي پور
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي توكسوپلاسما در جنين هاي سقط شده گوسفند استان كردستان
ارژنگ پرتواندازان پور
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي آلوگي انسفاليتوزون كانيكولي در خرگوشهاي ازمايشگاهي كرج
ابراهيم نوروزي
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي آلودگي هاي انگلي گوارشي ماهيان سد وحدت سنندج
فرانك پيري
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي انگل هاي خارجي گوسفند و بز در كامياران
علي محمودي
تحقیقاتی-کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي الودگي اناپلاسماي گوسفند و بز در همدان
علي يوسفي
تحقیقاتی-کاربردیمشاوردکتری