صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 18044

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1388/01/14   
 
عنوان طرح
  [1]   بررسي سرمي شيوع بيماري اسهال ويروسي گاو در گاوهاي استان همدان
  [2]   بررسي بيماري مارك در مرغهاي گوشتي كشتار شده در كشتارگاه طيور شهرستان همدان
  [3]   بررسي آلودگي اسپرم گاوان به هرپس ويروس تيپ 1 گاوي در استان همدان
  [4]   مقايسه سويه هاي ويروس IBR جدا شده از نواحي مختلف ايران (در موئسسه رازي )با استفاده از روش مولكولي
  [5]   جدا سازي و شناسايي Marek's disease virus در طيور تخمگذار بااستفاده از روشهاي مولكولي
  [6]   جدا سازي و شناسايي عوامل عفوني باكتريايي دخيل در سقط جنين گوسفند و بز
  [7]   جدا سازي و شناساييInfectious Laryngotracheitis virus بااستفاده از روشهاي مولكولي
  [8]   جدا سازي و شناسايي Marek's disease virus در طيور گوشتي كشتار شده در كشتارگاه بااستفاده از روشهاي مولكولي
  [9]   بررسي سرواپيدميولوژي Reo virus در گله هاي گوشتي استان همدان
  [10]   بررسي سرواپيدميولوژي بيماري نيوكاسل(ND) درمرغان بومي (همكار)
  [11]   جداسازي و تعين هويت ويروس بيماري نيوكاسل(ND) درمرغان بومي (همكار)
  [12]   تعين هويت ويروس تب برفكي (FMD) (همكار)
  [13]   بررسي مولكولار اپيدميولوژي HBV,HCV (همكار)