صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 18050

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1388/03/16   
 
 
کتاب ها
  [1] انگل شناسي و بيماري هاي انگلي دامپزشكي ، سال 1384
  [2]مجموعه سئوالات طبقه بندي شده علوم آزمايشگاهي ، سال 1385
  [3]پريونهای انسانی و حيوانی ، سال 1385
  [4]باكتري شناسي دامپزشكي عمومي-اختصاصي و بيماري ها ، سال 1386
1