صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 18049

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دوره‌هاي آموزشي 
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/07/29   
 
عنوان دوره ميزبان مكان تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
 كاربرد دستگاههاي آزمايشگاهي (داراي گواهينامه رسمی)          
 ژنتيك مولكولي و تشخيص بيماريهاي دام وطيور (داراي گواهينامه رسمی)          
 بيوشيمي (داراي گواهينامه رسمی)          
 The ABC of Animal Experiments Accredited Scientists' Competence - Category C  Veterinary Faculty    1387/12/12  1388/01/06  Target group: Students of Veterinary Faculty and of other biomedical disciplines
Objective: The course leads to C-category (scientist) competence to work with
laboratory animals according to European (Convention 1986/ETS 123; Directive
86/609/EEC) and Finnish legislation (62/2006).
Contents: 1. Biology and husbandry of laboratory animals, 2. Microbiology and
disease, 3. Genetics, 4. Health hazards and safe practices, 5. Design and conduct of
animal experiments, 6. Anaesthesia, analgesia and experimental procedures, 7.
Alternatives to animal use, 8. Ethical aspects and legislation, 9. Analysis of scientific
literature.
Realisation and working methods: Lectures (70 %), group works (20 %) andpracticals (10 %). The course includes an examination.
 Glycoproteomics and glycolipidomics with special reference to mass spectrometry