صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 18106

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/02/26   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1389/12/21


محمدرضا صادقي‌
درجهمربی
گروه آموزشيعلوم درمانگاهی
تاریخ تولد1355/05/01
محل تولد اراك
پست الکترونیکی (E_mail)
sadeghi355(at)basu.ac.ir