صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 19502

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1388/04/10   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]آلودگي كريپتوسپوريديايي و عفونت هاي همزمان با آنترپاتوژن هاي باكتريايي در گوساله ها و گاوهاي اسهالي در گاوداري هاي اطراف تهران ، مخبردزفولي محمدرضا,صادقي نسب علي,تاجيك پرويز,نادعليان محمدقلي,اكبرين حسام الدين,خواجه نصيري شمس الملوك ، منتشر شده در « مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران » ، سال 1384 ، شماره 2 ، چاپ 60
  [2]مقايسه سه روش ايمينوهيستوشيمي بيوپسي گوش (ear notch test)، آنتي ژن كاپچرالايزا و واكنش زنجيره پلي مراز معكوس جهت تشخيص موارد باليني مشكوك به عفونت با ويروس اسهال ويروسي گاوان ، صادقي نسب، ع.، نادعليان، م. ق.، همت زاده، ف.، نجفی، ج.، صيفوری، پ.، گرجی دوز، م.، بديعی، آ.، بهاری، ع.، باهنر، ع ، منتشر شده در « مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران » ، سال 1387 ، شماره 63 ، چاپ 1
1  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] گزارش درمانگاهي يك مورد تومور نوروفيبروماي پلك چشم در الاغ (اولين گزارش از ايران) ،همايش سومين گردهمائي دامپزشكان علوم باليني ايران ،تاريخ 1381/08/07 تا 1381/08/09 ، واقع در مشهد
  [2] بررسی فراوانی پادتن های ویروس اسهال ویروسی گاو در سرم گاوهای همدان ،همايش پنجمين گردهمائي دامپزشكان علوم باليني ايران ،تاريخ 1386/08/23 تا 1386/08/25
  [3] شناسائي ويروس انفلوآنزاي اسب با استفاده از يک روش nested-PCR جديد ،همايش پنجمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران ،تاريخ 1386/09/03 تا 1386/09/05
  [4] مقايسه سه روش ايمينوهيستوشيمي بيوپسي گوش (ear notch test)، آنتي ژن كاپچرالايزا و واكنش زنجيره پلي مراز معكوس جهت تشخيص موارد باليني مشكوك به عفونت با ويروس اسهال ويروسي گاوان ،همايش پنجمين گردهمائي دامپزشكان علوم باليني ايران ،تاريخ 1386/11/23 تا 1386/11/25 ، واقع در اهواز
  [5] بررسي كشتار گاهي ميزان عفونت شتران به عامل بيماري يون در شتران ذبحي كشتارگاه سبزوار و شتران مركز پرورش شتر طرود- شاهرود ، Taghipour-Bazargani Taghi, Sadeghi-nasab Ali, Zahraei salehi Taghi ،همايش كنفرانس بين المللي علمي شتر ،تاريخ 1388/01/31 تا 1388/01/31 ، واقع در القصيم- عربستان سعودي
1  
برای مشاهده اطلاعات به صفحه انگلیسی مراجعه نمایید.