فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1386/03/04   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیشيميبوعلی سینا1370
کارشناسی ارشدشيميمعدنيبوعلی سینا1374
دکتریشيميمعدنيبوعلی سینا1379