فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/05/20   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  معاون اداری مالی دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا      از پاییز 1387 تا تابستان 1393
  مدیر گروه شیمی معدنی دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا      از سال 1387 تا کنون