فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1374/03/03   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/08/06


دکتر صادق‌ صالح‌ زاده‌
درجهاستاد
گروه آموزشيشیمی معدنی
تاریخ تولد1345/10/05
محل تولد همدان
علایق شخصی موسیقی موسیقی موسیقی! شنا کوهنوردی SMS! movie

لطفا هر گونه انتقادی نسبت به بنده یا پیشنهادی در رابطه این سایت و محتویات آن دارید به آدرس جی میل من ارسال نمایید
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
saleh@basu.ac.ir
ssalehzadeh@gmail.com
آدرس محل کار تلفن
همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده شیمی، گروه شیمی معدنیثابت0811-8282807