فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/09/25   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/09/25


دکتر حسن ساري خاني
درجهدانشیار
گروه آموزشيعلوم باغباني
تاریخ تولد1355/03/02
محل تولد فارس
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
sarikhani@basu.ac.ir
sarikhanih@yahoo.com
آدرس محل کار تلفن
دانشگاه بوعلي سينا، دانشكده كشاورزي، گروه علوم باغباني،  

سایر تلفن ها
دورنگار081-34424012