صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 20246

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/02/04   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/02/04


دکتر حميد سپهردوست‌
درجهدانشیار
گروه آموزشياقتصاد
تاریخ تولد1345/01/01
علایق شخصی تدريس دروس : اقتصاد خرد، اقتصاد بخش عمومي، تحلیل آماری، بودجه ريزي دولتي، توسعه صنايع روستايي ، بسته هاي نرم افزاري مرتبط با اقتصاد و مديريت
فعاليتهاي پژوهشي: سياستهاي مالي دولت ، توزيع درآمد، استراتژي توسعه صنايع روستايي، اندازه گيري بهره وري سازمان ها به روش تحليل پوششي داده ها، اندازه گيري و سنجش توسعه يافتگي مناطق
پست الکترونیکی (E_mail)
hamidbasu1340@gmail.com