صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/09/27   

«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
تعيين ارتباط بين شرکت در اردوهاي ورزشي با رشد اجتماعي دانش آموزان پسر متوسطه همدان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
نگرش سنجي و نياز سنجي از دانش آموزان در خصوص درس تربيت بدني در شهرستان ملاير
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي ميزان خلاقيت مدبران تربيت بدني استان آذربايجان غربي و ارتباط آن با اثر بخشي
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و ميزان پرخا شگري ورزشکاران همدان
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي عوامل تاثير گذار در کيفيت بخشي به درس تربيت بدني در مدارس متوسطه شهرستان قزوين
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي تاثير يک برنامه تمريني ويژه بر روي کيفيت زندگي زنان يائسه و ....
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تعيين رابطه بين ميزان خلاقيت مربيان با عملکرد تيم¬هاي ورزشي آنها
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و عملکرد ورزشي ورزشکاران
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
رابطه بين اضطراب رقالتي – حالتي و عملکرد ورزشي دانشجويان شرکت کننده در مسابقات ...
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
تعيين رابطه و عوامل موثر بر ميزان خلاقيت و موفقيت شغلي مربيان-
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
- تعيين ارتباط بين سلامت سازماني و بهره وري سازماني کارشناسان حوزه ستادي سازمان تربيت بدني کشور
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
رابطه سبک رهبری با هوش هیجانی مربیان تیم های ورزشی شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مقایسه منبع کنترل و سلامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد
مقایسه ويژگي هاي شخصيتي با افسردگی و اضطراب باستانی کاران با رشته های ورزشی منتخب
تحقیقاتیراهنماکارشناسی ارشد