صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/09/27   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]ارتباط ويژگي هاي شخصيتي با اثربخشي مديران تربيت بدني دانشگاه هاي سراسر کشور ، منتشر شده در « علوم حرکتی و ورزشی » ، سال 1384 ، شماره 3
  [2] تاثير برنامه تمريني ويژه بر کيفيت زندگي زنان يائسه غير ورزشکار ، منتشر شده در « پژوهش در علوم ورزشي » ، سال 1385 ، شماره 12
  [3]بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و ميزان پرخاشگري رشته هاي منتخب ورزشي ، منتشر شده در « پژوهش در علوم ورزشي » ، سال 1386 ، شماره 14
  [4]نظرسنجي و نيازسنجي از دانش¬آموزان در مورد درس تربيت بدني ، منتشر شده در « نشريه حرکت دانشگاه تهران » ، سال 1386 ، شماره 33
  [5]بررسي عوامل تاثيرگزار در کيفيت بخشي به درس تربيت بدني در مدارس متوسطه از ديدگاه معلمان ورزش ، منتشر شده در « پژوهش در علوم ورزشی » ، سال 1387 ، شماره 20
  [6]ارتباط بين تعهد سازماني و رضايت شغلي معلمان آموزش و پرورش همدان ، منتشر شده در « مجله پژوهش در علوم انسانی / دانشگاه بوعلی سینا » ، سال 1388 ، شماره 17
  [7]تعیین رابطه بين هوش هيجاني و عملکرد ورزشي ورزشکاران استان همدان ، منتشر شده در « پژوهش در علوم ورزشی » ، سال 1389
  [8]تعيين رابطه بين سلامت سازماني و بهره¬وري کارشناسان حوزه ستادي سازمان تربيت¬بدني کشور ، منتشر شده در « پژوهش در علوم ورزشی » ، سال 1389
  [9]تعیین ارتباط و مقایسه بین منبع کنترل و سلامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکاردانشگاه تهران ، منتشر شده در « نشريه مدیریت ورزشی حرکت دانشگاه تهران » ، سال 1389
  [10]رابطه بین سبک¬ رهبری و هوش ¬هیجانی مربیان تیم¬های ورزشی گروهی شرکت¬کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه¬های سراسر کشور ، منتشر شده در « نشريه مدیریت ورزشی حرکت دانشگاه تهران » ، سال 1389
1  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] ارتباط بین رضایت شغلی و اثر بخشی مدیران دانشکده ها و گروههای آموزشی تربیت بدنی دانشگاه های کشور ،همايش چهارمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،تاريخ 1382/09/27 تا 1382/09/27 ، واقع در دانشگاه تهران
  [2] جایگاه تربیت بدنی و ورزش در نظام تعلیم و تربیت بوعلی سینا ،همايش کنگره بین المللی ابن سینا ،تاريخ 1384/09/27 تا 1384/09/27 ، واقع در دانشگاه بوعلی سینا همدان
  [3] تاثير برنامه تمريني در كيفيت زندگي زنان يائسه ،همايش پنجمين كنگره بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي ،تاريخ 1384/09/27 تا 1384/09/27 ، واقع در دانشگاه شهید بهشتی
  [4] مقايسه و بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي و ميزان پرخا شگري در ورزشكاران مرد ،همايش چهارمين همايش ملي دانشجويي ،تاريخ 1385/09/27 تا 1385/09/27 ، واقع در دانشگاه الزهرا
  [5] بررسي ارتباط بين اضطراب رقابتي –حالتي با نتايج عملكرد ورزشكاران رشته هاي انفرادي ،همايش هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي ،تاريخ 1385/09/27 تا 1385/09/27 ، واقع در دانشگاه تبریز
  [6] توصيف كيفت زندگي و تعين ارتباط آن با مشخصات فردي در زنان يائسه ورزشكار ،همايش چهارمين همايش علمي دانشجويي تربيت بدني و ورزش ،تاريخ 1385/09/27 تا 1385/09/27 ، واقع در دانشگاه الزهرا تهران
  [7] بررسي رابطه بين ميزان خلاقيت و موفقيت شغلي معلمان و مربيان تيم هاي ورزشي آموزش و پرورش نهاوند ،همايش اولين همايش ملي رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي ،تاريخ 1386/09/27 تا 1386/09/27 ، واقع در دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
  [8] مقايسه و شناخت ارتباط بين چهار خصيصه شخصيتي آيزنك و ميزان پرخا شگري ورزشكاران مرد ،همايش اولين همايش بين المللي دانشگاههاي جهان اسلام ،تاريخ 1386/09/27 تا 1386/09/27 ، واقع در دانشگاه آزاد تهران
  [9] مقایسه اثر بخشی و رفتار های مربیان رشته های والیبال با سایر رشته های منتخب شرکت کننده در اولین المپیاد ملی دانشجویی ،همايش دومین همایش ملی توسعه علمی والیبال ،تاريخ 1388/09/27 تا 1388/09/27 ، واقع در دانشگاه اراک
  [10] تعيين رابطه بين سلامت سازماني و بهره¬وري کارشناسان حوزه ستادي سازمان تربيت¬بدني کشور ،همايش همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،تاريخ 1388/09/27 تا 1388/09/27 ، واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
  [11] ضرورت بازنگری و نوآوری در تنیس روی میز ،همايش دومین همایش ملی توسعه علمی تنیس روی میز ،تاريخ 1388/09/27 تا 1388/09/27 ، واقع در دانشگاه امیر کبیر
  [12] تاثیر یک برنامه تمرین هوازی بر میزان نمویافتگی اجتماعی دانشجویان مرد غیر ورزشکار ،همايش کنفرانس ملی روانشناسی ورزشی ،تاريخ 1388/09/27 تا 1388/09/27 ، واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
  [13] بررسی رابطه بین سبک¬ رهبری و هوش ¬هیجانی مربیان تیم¬های ورزشی گروهی ،همايش هفتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،تاريخ 1388/09/27 تا 1388/09/27 ، واقع در تهران
  [14] تعیین ارتباط و مقایسه بین منبع کنترل و سلامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکاردانشگاه تهران ،همايش هفتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،تاريخ 1388/09/27 تا 1388/09/27 ، واقع در تهران
1  
کتاب ها
  [1]مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي ، سال 1384
  [2]کتاب اصول و مباني تربيت بدني و ورزش ، سال 1388
  [3]کتاب روش تدريس تربيت بدني درمدارس ، سال 1388
1