صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 12599

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1393/10/21   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/08/16


دکتر اسماعيل‌ شفق‌
درجهاستاد
گروه آموزشيزبان وادبيات فارسي
تاریخ تولد1335/05/04
محل تولد رشت
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
erasht@yahoo.com
آدرس محل کار تلفن
همدان - دانشگاه بو علی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی