صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 23931

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/08/29   
 
عنوان طرح
  [1]   " بررسی عوامل تعيين کننده بهره وری کل عوامل"، سازمان ملی بهره وری ايران، 1381، خاتمه يافته.
  [2]   "بررسی اثر تقليل ارزش ريال بر متغيرهای کلان اقتصادی(توليد، تورم، تراز تجاری و سرمايه گذاری بخش خصوصی"، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارايی، 1379، خاتمه يافته.