صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 23931

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1392/07/01   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
اقتصاد توسعهاقتصادهمه گرایش ها1392پاییزاخبارتمرین هانمرات
تجارت بين المللاقتصادهمه گرایش ها1392پاییزاخبارتمرین هانمرات
اقتصادكلان 2اقتصادهمه گرایش ها1392پاییزاخبارتمرین هانمرات
موضوعات انتخابي در اقتصاد 3اقتصادهمه گرایش ها1392پاییزاخبارتمرین هانمرات