صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 23928

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سرپرستی پايان‌نامه‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/11/21   

«   پايان نامه‌هاي در حال انجام   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
حامد صادقی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
آرش حیدری
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
زهرا خانی
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد


«   پايان نامه‌هاي های پایان یافته   »
عنوان پايان نامه (نام یا شماره دانشجویی) مجریان نوع پايان نامه وضعیت استاد دوره
محمودی, عبدالله, "بررسی نقش عوامل اقتصادی بر فرار مغزها (مطالعه موردی ايران)", دانشگاه سيستان و بلوچستان.
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
حيدرآبادی, مجتبی, "بررسی عوامل موثر بر عرضه گوشت قرمز(مطالعه موردی ايران)", دانشگاه سيستان و بلوچستان
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
رحمانی، اميد "بررسی عوامل تعيين کننده بهره وری کل عوامل بخش صنايع و معادن اقتصاد ايران"
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
پوران، رقيه، "بررسی نقش فرار مغزها بر رشد اقتصاد ايران"
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
شيخ آقائی، شيلان، "بررسی نقش سرمايه گذاری مستقيم خارجی بر صادرات اقتصاد ايران "
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
ميرزا بابازاده، سهيلا " بررسی نقش هزينه های R&D داخلی و خارجی بر صادرات غيرنفتی (مطالعه موردی ايران)"
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
احمدی روشن، هذا تاثیر دموکراسی و حقوق مالکیت معنوی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردي ايران)
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
اميری، مصطفی نقش فعالیتهای تحقیق و توسعه ی داخلی و خارجی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی (مطالعه موردی اقتصاد ايران 85 - 1347)
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
پورجوان عبداله "نقش حکمرانی بر رشد اقتصادی و بهره وری کشورهای منتخب توسعه يافته و در حال توسعه
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد
فعلی پريسا بررسی تاثیر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل (مطالعه موردی ایران)
کاربردیراهنماکارشناسی ارشد