صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 23932

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/08/26   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1397/08/26


دکتر ابوالفضل شاه آبادي
درجهاستاد
گروه آموزشياقتصاد
تاریخ تولد1300/01/01
محل تولد فراهان - تفرش
علایق شخصی تدريس دروس اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه، اقتصاد ايران و اقتصاد بين الملل(تجارت بین الملل، مالیه بین الملل، بازرگانی بین الملل)
تحقيق در حوزه بهره وری، اقتصاد کلان، توسعه اقتصادی، اقتصاد نهادگرا، اقتصاد بين الملل، اقتصاد ایران، مطالعات بین رشته ای
پست الکترونیکی (E_mail)
ab.shahabadi@gmail.com
shahabadi@basu.ac.ir
shahabadia@yahoo.com
shahabadia@gmail.com