فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/05/02   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/06/22


دکتر حسين‌ شهبازي‌
درجهاستادیار
گروه آموزشيزمين شناسي
تاریخ تولد1342/07/04
محل تولد رزن
علایق شخصی پترولوژی-ژئوشیمی-سن سنجی زمین شناسی
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
shahbazi@basu.ac.ir
shahbazi.h@gmail.com
آدرس صفحه خانگی
http://profs.basu.ac.ir/shahbazi
آدرس محل کار تلفن
همدان- خیابان شریعتی- دانشگاه بوعلی سینا- گروه زمین شناسی