فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   بلورشناسي هندسي(نظري)  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 21023066
رشته زمين شناسي
گرایش پترولوژي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 1.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1395
ترم تحصیلی پاییز