صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1395/06/15   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1395/06/15


دکتر باقر شمس‌ زاده‌
درجهاستادیار
گروه آموزشيحسابداري
تاریخ تولد1330/02/07
محل تولد همدان
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
shamszadeh@basu.ac.ir
shamsza108@yahoo.com
bshamszadeh@gmail.com
آدرس محل کار تلفن
گروه حسابداریهمراه09183111747