صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 13384

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/01/29   
 
عنوان طرح
  [1]   پيدايش تصوّف و تأثير آن در تعليم و تربیت ایرانیان
  [2]   بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی ودندان پزشکی دانشگاه علوم پزشک همدان در خصوص رعایت اخلاق حرفه ایی پزشکی وحقوق بیماران