صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 13379

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/01/25   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیزبان وادبيات فارسيدانشگاه تهران1362
کارشناسی ارشدزبان وادبيات فارسيشهید چمران اهواز1372
دکتریزبان وادبيات فارسيعلّامه طباطبایی تهران1379