صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 13384

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

انتشارات  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/01/29   
 
مقالات چاپ شده در مجله
  [1]دفتر صوفي ، منتشر شده در « مجله دانشكده ادبيات علامه طباطبائي » ، سال 1380 ، شماره 47
  [2]نقد صوفي ، منتشر شده در « مجله دانشكده ادبيات همدان » ، سال 1380 ، شماره شماره 3 و 4
  [3]خانه دوست كجاست ؟ ، منتشر شده در « مجلة دانشكده ادبیات همدان » ، سال 1382 ، شماره شماره 7 و 6
  [4]هبوط در آثار عرفاني ، منتشر شده در « دانشكده ادبيات همدان » ، سال 1384 ، شماره 11 12
  [5]نقد بلاغي اشعار فروغ فرخزاد ، دکتر مهدی شریفیان و مرضیه طاهری ، منتشر شده در « مجله دانشكده ادبيات همدان » ، سال 1384 ، شماره شماره 13 و14
  [6]آنگاه پس از تُندر ، منتشر شده در « مجله دانشكده ادبيات همدان ، » ، سال 1384 ، شماره شماره 13 و14
  [7]جامعه شناسي ادبيات صوفيه ، منتشر شده در « مجله دانشكده ادبيات اصفهان » ، سال 1385 ، شماره 53
  [8]نماد در اشعار سهراب سپهري ، دکتر مهدی شریفیان ویوسف داربیدی ، منتشر شده در « .......مجله دانشكده علوم انسانی شهيد بهشتي » ، سال 1385
  [9]بررسي فرايند نوستالژي در اشعار اخوان و نیما ، منتشر شده در « مجله دانشكده ادبيات يزد (كاوشنامه) » ، سال 1385 ، شماره 12
  [10]بررسي سمبل هاي سيب و كبوتر در اشعار سهراب سپهري ، دکتر مهدی شریفیان و یوسف داربیدی ، منتشر شده در « مجله دانشكده ادبيات باهنركرمان » ، سال 1386 ، شماره 21
  [11]- نقد شعر " نشاني " سهراب سپهري ، منتشر شده در « الزهرا تهران.مجله دانشكده ادبيات » ، سال 1386 ، شماره 34
  [12]- بررسي فرايند نوستالژي در اشعار نادر نادر پور ، منتشر شده در « مجله دانشگاه تربيت معلم آذربایحان » ، سال 1386 ، شماره 6
  [13]بررسي فرايند غم غربت در اشعار سهراب سپهری ، منتشر شده در « مجلة زبان و ادبيات دانشگاه سيستان » ، سال 1386 ، شماره شماره 8
  [14]بررسي فرايند نوستالژي در اشعار فريدون مشیری ، منتشر شده در « مجله دانشكده ادبيات الزهرا » ، سال 1387 ، شماره 68 69
  [15]باز تاب دین های باستانی ایران در شاهنامه ، دکتر مهدی شریفیان و رضا غفوری ، منتشر شده در « مطالعات ایرانی کرمان » ، سال 1387 ، شماره 3
  [16]تصویر گری نفس در مثنوی مولانا ، دکتر مهدی شریفیان و فاطمه حجه فروش ، منتشر شده در « مجله پژوهشی علوم انسانی » ، سال 1387
  [17]ویژگی زبان نیما یوشیج ، منتشر شده در « مجله ادب غنایی » ، سال 1388 ، شماره 9
  [18]ناتورالیسم ایرانی (صادق هدایت ) ، منتشر شده در « کتاب سخن » ، سال 1388
  [19]نقش زبان در شعر سيمين بهبهاني ، منتشر شده در « مجله دانشكده ادبيات سيستان وبلوچستان » ، سال 1389
  [20]غم غربت در شعر اخوان ، منتشر شده در « کتاب سخن » ، سال 1389
1  
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس
  [1] عشق افلاطوني وبازجست آن درآثارابن سینا ،همايش همايش بين المللي"ابن سینا ،تاريخ 1389/01/25 تا 1382/01/25 ، واقع در همدان دانشگاه بوعلی سینا
  [2]  تاملات سياسي اجتماعي ابن سينا ،همايش همايش بين المللي"ابن سینا ،تاريخ 1389/01/25 تا 1382/01/25 ، واقع در دانشگاه بوعلی سینا همدان
  [3] -بدعت ها و بدايع انوری ،همايش همايش بين المللي"انوري ،تاريخ 1389/01/25 تا 1383/01/25 ، واقع در عشق آباد
  [4] ادبیات عصر مشروطیت ،همايش همايش بين المللي يكصدومين سالگرد مشروطیت ،تاريخ 1389/01/25 تا 1385/01/25 ، واقع در تبریز
  [5] سمبليسم در سهراب سپهری ،همايش همايش پژوهش هاي ادبي ،تاريخ 1389/01/25 تا 1385/01/25 ، واقع در تهران
  [6] ذهن و زبان سيمين بهبهاني (غزل معاصر فارسي) ،همايش اولين همايش بررسي تحولات غزل معاصر ايران از انقلاب اسلامي تا امروز ،تاريخ 1385/03/09 تا 1385/03/14 ، واقع در شهركرد
  [7]  بررسی نوستالژي در آثار نيما ،همايش همايش ترويج زبان فارسی ،تاريخ 1389/01/25 تا 1386/01/25 ، واقع در مشهد
  [8] ناتوراليسم در آثار صادق هدایت ،همايش همايش چشم انداز ادبيات معاصر ،تاريخ 1389/01/25 تا 1386/01/25 ، واقع در تهران
  [9]  مدایح امام رضا (ع) درديوان ملك الشعراي بهار ،همايش همايش بين المللي رضوي ،تاريخ 1389/01/25 تا 1386/01/25
  [10]  بررسي زمينه هاي ناتوراليسم در صادق هدايت ،همايش همايش بزرگداشت قيصر امين پور ،تاريخ 1389/01/25 تا 1386/01/25 ، واقع در تهران
  [11] تأثير حلاج برمولانا ،همايش همايش ترويج زبان فارسي ،تاريخ 1389/01/25 تا 1387/01/25 ، واقع در تهران
  [12] دين و دولت از نگاه اسد آبادي ،همايش همايش بين المللي سيد جمال الدين اسد آبادی ،تاريخ 1389/01/25 تا 1387/01/25 ، واقع در دانشگاه بين المللي قزوين
  [13] اندیشه های شادی آفرین عرفانی ،همايش همایش رویاهای ایرانی ،تاريخ 1389/01/29 تا 1387/08/29 ، واقع در دانشگاه کردستان
  [14] بررسی لفظ و معنا در غزلیات اقبال ،همايش همایش بین المللی اقبال لاهوری ،تاريخ 1389/01/25 تا 1388/01/25 ، واقع در دانشگاه زاهدان
  [15] عنصر خیال در کلیات شمس ومثنوی ،همايش همایش زیبایی شناسی شعر عرفانی از سنایی تا حافظ ،تاريخ 1389/01/29 تا 1388/11/20 ، واقع در دانشگاه آزاد بابل
1  
کتاب ها
  [1]افسانه واقعي‌تر از واقعيت ، سال 1385
  [2]جامعه شناسي ادبيات صوفيه ، سال 1386
  [3]گردش سايه ها ، دکتر مهدی شریفیان-جهانگیر جعفری ، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا ، سال 1387
1