صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 13379

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سمت‌ها و مسئوليت‌ها  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/01/29   
 
عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان توضيحات
  سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز همدان  1376/08/25  1378/06/28  
  معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا  1378/06/20  1382/05/20  
  رییس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور همدان      
  رییس گروه زبان وادبیات فارسی پیام نور کبوتر آهنک همدان      
  سر دبیر فصل نامۀ ادبستان دانشگاه آزاد اسلامی همدان  1398/12/16    ادامه دارد.