صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 13379

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/01/25   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1389/01/29


دکتر مهدي‌ شريفيان‌
درجهدانشیار
گروه آموزشيزبان وادبيات فارسي
تاریخ تولد1338/10/10
محل تولد همدان
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
Dr.sharifian@.yahoo.com
آدرس محل کار تلفن
همدان .دانشگام بوعلی سیناهمراه09181111322