صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/09/22   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/09/22


دکتر محسن شیخی
درجهاستادیار
گروه آموزشيمواد
تاریخ تولد1362/12/27
علایق شخصی جوشکاری و بازرسی
فرآوری مواد با لیزر
شبیه سازی
ترک گرم در جوشکاری و ریخته گری
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
sheikhi.mohsen@basu.ac.ir
sheikhi.mohsen@yahoo.com