صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 30522

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/09/08   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/09/08


دکتر مرتضي شكري
درجهاستادیار
گروه آموزشيمهندسي عمران
تاریخ تولد1357/09/25
محل تولد همدان
علایق شخصی تدریس و آموزش
تحقیق و پژوهش:
تحلیل جریان در سازه های هیدرولیکی (Hydraulic Structures)
محیط زیست و آب
روش های رسوب‌زدایی و لایروبی
بررسی تطبیقی روش های برآورد رسوب
روش های برآورد رسوب
رسوب‌گذاری و روش های کنترل آن
رسوبگذاری در اطراف سازه‌ها و روش های کنترل آن
روش های نوین اندازه‌گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه‌ها
روش های تخلیه فیزیکی رسوبات
روش های نوین اندازه‌گیری سطح رسوب
رسوبگذاری و فرسایش در اثر احداث سازه‌های ساحلی
سازه‌های کنترل سیل
دبی و پهنه بندی سیلاب
سیستم‌های هشدار سیل
نقش سدهای تأخیری در کنترل سیلاب
کاربرد GIS و RS در تحلیل سیلاب
کاربرد GIS در کنترل سیلاب شهری
کاربرد مدل SWMM در برآورد رواناب
بررسی آلودگی های مختلف (میکروبی، نیترات، و …) سفره های آب زیرزمینی
ارائه و بررسی راهکارها جهت رفع و یا جلوگیری از آلودگی سفره های آب زیرزمینی
تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و سدهای ذخیره ای
شبیه سازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از مدل های موجود (GMS,MODFLOW,…)
ارزش‌گذاری آب در اقتصاد ملی
ارزیابی تطبیقی اقتصادی طرحهای اجرا شده آب
مسایل حقوقی منابع آب
مدیریت کیفی آب
آب و محیط زیست
آب و کشاورزی
مسائل اجتماعی و بهداشتی آب، آب و سلامت جامعه
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب
بازچرخانی آب و استفاده از پساب
انتقال بین حوضه ای آب
اهمیت آب در اقتصاد کشاورزی
روش های جمع آوری و حفاظت آب (دانش بومی و روش های نوین)
روش های سازه‌ای و غیر‌سازه‌ای مهار و کاهش خسارت سیل
سازه‌های حفاظت سواحل

راهکارهای کنترل آلودگی های منابع آب و احیای توان از دست رفته آنها
اثرات سوء منابع و نوع آلاینده‌های منابع آب بر محیط‌زیست
فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آلاینده‌ها در منابع آب
فنآوری های نوین در مدیریت زیست‌محیطی منابع آب
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح های توسعه بر منابع آب
کیفیت آب کشاورزی و شرب
مدیریت کیفی آب
بازچرخانی آب و استفاده از پساب
تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی (سیستم ها و فرآیندها)
راهبری تصفیه خانه های آب و پساب
آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
استانداردهای کیفی آلودگی آب (حدود مجاز آلاینده های خطرناک)
تثبیت لجن های حاصل از تصفیه آب و پساب
دفع و استفاده مجدد از پساب
استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده
عوامل موثر بر تغییر کیفیت منابع آب
سد و شبکه

آب‌شویی مخازن سدها
مطالعات ژئو تکنیکی ساختگاه سد
مطالعات هیدرولیکی سازه سد
نشست و تغییر شکل در سد
کاربرد GIS در سد سازی
مطالعات مخزن سد
کنترل تراوش در بدنه و پی سد
ابزار دقیق و تحلیل تنش و کرنش
فناوری های نوین در صنعت سد سازی
هیدرولوژی و مدیریت منابع آب در سد سازی
کاربرد مهندسی ارزش در صنعت سد سازی
روش های پایدارسازی دیواره‌های مخازن و تکیه‌گاهها و بهسازی پی سدها
روش های نوین تحلیل دینامیکی سدهای خاکی
آبگیری غیر کنترل شده و تاثیر آن بر پایداری سدهای خاکی
ارزیابی عملکرد تجهیزات هیدرومکانیکی سدهای ایران
تهیه نرم‌افزارهای کاربردی رفتارسنجی سدها
روش های بهبود رفتارسنجی سدها
روش های نوین اجرای سدهای خاکی
روش های نوین اجرای سدهای بتنی
مدیریت و روش های بهره‌برداری، تعمیرات، نگهداری و ایمنی سدها و ارائه راهکارهای بهینه
بررسی ناهنجاری های ژئوتکنیکی سازه سدها و ارائه راهکارهای مناسب علاج‌بخشی به منظور ترمیم و بهسازی
تطبیق نتایج روش های آنالیز سدهای خاکی و مجموعه مدل ها با رفتار واقعی از طریق رفتارسنجی
سازه‌های هیدرولیکی سدها و تأسیسات آبی
تدوین و توسعه نرم‌افزارهای مهندسی در زمینه نحوه طراحی بهینه و پیش‌بینی مشکلات هیدرولیکی سدها و تاسیسات آبی
بررسی ناهنجاری های هیدرولیکی تأسیسات سدها و ابنیه آبی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل آنها با اندازه‌گیری های میدانی و رفتارسنجی
تدقیق معیارهای طراحی ابنیه آبی و تأسیسات هیدرولیکی انحراف آب و سیستم تخلیه سیلاب
بررسی پدیده آبشستگی و حفره آبکند در پایاب تاسیسات آبی و ارائه روابط و معیارهای طراحی بهینه
تدوین و توسعه مدل های ریاضی شکست سد
بهینه‌سازی ابعاد و اندازه سازه‌ها با استفاده از مهندسی ارزش
مصالح جدید و کاربرد پارچه گونه ها و زمین غشاءها در تقویت خاک و عملکرد آنها
بررسی اثرات شوری بر مشخصات فیزیکی و مهندسی مصالح
بررسی اثرات واکنش قلیائی سنگدانه های مصرفی در بتن سدها
الگوی مناسب بهره برداری از سد و شبکه
بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
کاربرد مواد ژئوسنتتیک در احداث شبکه های آبیاری و زهکشی
روش های کاربردی ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و راهکارهای بهبود آن
مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط غیرمعمول (خشکسالی، سیلاب و حوادث غیر مترقبه)
بازنگری و اصلاح نظام مدیریتی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
نظام تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
بازسازی و نوسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه شبکه های آبیاری و زهکشی
مبانی طراحی و مدیریت شبکه های آبیاری
کنترل پهنه سیلاب در حوضه با استفاده از سد های بالادستی
تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و سدهای ذخیره ای
کاربرد مدل عددی CCHE2D-DAMBREAK در پیش بینی سیلاب ناشی از شکست سد

سازه های آبی و تأسیسات هیدرولیکی

تأثیر تغییر فرم بر پایداری سازه‌های هیدرولیکی
معیارهای طراحی برای پایداری
آب‌شستگی در اطراف سازه‌ها و روش‌های کنترل آن
رسوبگذاری در اطراف سازه‌ها و روش های کنترل آن
سازه‌های کنترل سیل
شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
مصالح جدید و کاربرد پارچه گونه ها و زمین غشاءها در تقویت خاک و عملکرد آنها
بررسی اثرات شوری بر مشخصات فیزیکی و مهندسی مصالح
تدقیق معیارهای طراحی ابنیه آبی و تأسیسات هیدرولیکی انحراف آب و سیستم تخلیه سیلاب
بررسی و تحلیل زمین شناسی مهندسی، منابع آب، رسوب، محیط زیست، مصالح و مشخصات سازه ای و معماری سازه های باستانی
بررسی نظام های روشهای بهینه بهره برداری، نگهداری و بازسازی سازه های آبی باستانی
نحوه هوادهی در تونلهای طویل انتقال آب
روش های جلوگیری از فرسایش پایاب حوضچه‌های استغراق و آرامش
روش های سازه‌ای مهار و کاهش خسارت سیل
فرسایش موضعی، آب‌شستگی و راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌ها در مقابل آن
راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌های آبی در مقابل آبشستگی موضعی و بررسی اثرات آن

مهندسی رودخانه

کاربرد مصالح خاص و محلی در کارهای مهندسی رودخانه
تدوین و توسعه مد لهای ریاضی و نرم‌افزارهای مهندسی رودخانه
مدیریت آلودگی و حریم کیفی رودخانه
پهنه‌بندی حریم بستر رودخانه و کاربری اراضی
روش های جدید و بدیع در بهسازی وضعیت (Rehabilitation)رودخانه‌ها
فرسایش موضعی، آب‌شستگی و راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌ها در مقابل آن
ارزیابی عملکرد فنی- اقتصادی و زیست‌محیطی سازه‌های موجود رودخانه‌ای کشور
عوامل تشدید فرسایش و رسوبگذاری رودخانه‌ها
روشهای سازه‌ای و غیر سازه‌ای مهار فرسایش و حفاظت کف و کرانه‌ها
ابعاد هندسی، فرم بستر و شکل رودخانه
دبی و پهنه بندی سیلاب
روش های بیوتکنیک در مهندسی رودخانه
مدیریت بهره‌برداری از رودخانه در شرایط خشکسالی
کاربرد GIS، RS و مهندسی ارزش در مهندسی رودخانه
روش های نوین اندازه‌گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه‌ها
تحلیل و طبقه‌بندی خصوصیات مورفولوژیک رودخانه‌های ایران
تغییرات ریخت‌شناسی رودخانه پس از دخل و تصرف در آنها از جمله احداث سدها، تغییر کاربری زمینهای اطراف آنها و تبعات ناشی از این‌تغییرات
اثر برداشت مصالح رودخانه‌ای و لایروبی در بستر و حریم رودخانه‌های کشور
تحقیقات صحرایی خاص در رودخانه‌های کشور
روش های پهنه‌بندی سیلاب رودخانه‌های فصلی و دائمی
پست الکترونیکی (E_mail)
M.Shokri@basu.ac.ir
msh.shokri@gmail.com
mshokri@dena.kntu.ac.ir
آدرس صفحه خانگی
http://profs.basu.ac.ir/shokri/
آدرس محل کار تلفن
کبودرآهنگ-دانشکده فنی- مهندسیثابت08135228687
کبودرآهنگ-دانشکده فنی- مهندسی-معاونت آموزشیثابت08135228488