صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 34750

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   سازه هاي فلزي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 54053011
رشته مهندسي معماري
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 2.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
شماره گروه 1
سال تحصیلی 1396
ترم تحصیلی پاییز
توضیحات شیوه نمره دهی میانترم 6 نمره
پایانترم 14 نمره
حضور و تمرین تا یک نمره


مراجع درس  

عنوان مرجع جزوه کلاسی
نوع مرجع جزوه

عنوان مرجع مقاومت مصالح بیر و جانستون
نوع مرجع کتاب

عنوان مرجع سازه های فولادی
نوع مرجع سایت
URL https://fa.wikipedia.org/wiki/سازه فولادی

عنوان مرجع طراحی سازه های فولادی
نوع مرجع کتاب