صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 35603

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1397/02/25   


آخرین اخبار دروس در یک ماه اخیر

درس رشته گرایش سال تحصیلی ترم تحصیلی اخبار تمرین ها نمرات
سازه هاي بتونيمهندسي معماريهمه گرایش ها1397بهاراخبارتمرین هانمرات
ايستايي 1مهندسي معماريهمه گرایش ها1397بهاراخبارتمرین هانمرات
اصول مهندسي تصفيه آب وفاضلابمهندسي عمرانهمه گرایش ها1396بهاراخبارتمرین هانمرات
طراحي اجزاء 2مهندسي مكانيكهمه گرایش ها1396بهاراخبارتمرین هانمرات
سازه هاي فلزيمهندسي معماريهمه گرایش ها1396پاییزاخبارتمرین هانمرات
مهندسي آب وفاضلاب و پروژهمهندسي عمرانسازه هاي هيدروليكي1395بهاراخبارتمرین هانمرات
كارآموزي 1مهندسي عمرانمهندسي راه وساختمان1395بهاراخبارتمرین هانمرات
پروژه سازه هاي فولاديمهندسي عمرانهمه گرایش ها1395بهاراخبارتمرین هانمرات
پروژه تخصصيمهندسي عمرانهمه گرایش ها1395بهاراخبارتمرین هانمرات
استاتيكمهندسي عمرانهمه گرایش ها1395بهاراخبارتمرین هانمرات
هيدروليك وآزمايشگاهمهندسي عمرانهمه گرایش ها1395بهاراخبارتمرین هانمرات
مكانيك سيالاتمهندسي عمرانهمه گرایش ها1395بهاراخبارتمرین هانمرات
آز - هيدروليكمهندسي عمرانهمه گرایش ها1395بهاراخبارتمرین هانمرات
تحليل سازه ها 1مهندسي عمرانهمه گرایش ها1395بهاراخبارتمرین هانمرات
مقاومت مصالح 1مهندسي عمرانهمه گرایش ها1395بهاراخبارتمرین هانمرات
تحليل سازه ها 2مهندسي عمرانهمه گرایش ها1394بهاراخبارتمرین هانمرات