صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 35603

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

سوابق تحصیلی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1392/11/11   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ
کارشناسیمهندسي عمرانبوعلی سینا(معدل 17.00)1380
کارشناسی ارشدمهندسي عمرانسازه هاي هيدروليكيپلی تکنیک(معدل 17.20)1383
دکتریمهندسي عمرانخواجه نصیر(معدل 19.38)1392