صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 35603

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

برنامه هفتگی استاد  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1394/08/13   
از تاریخ   1394/06/28   تا تاریخ   1394/11/20
از تاریخ   1394/06/28   تا تاریخ   1394/11/20
 
ایام شرح و زمان انجام فعالیت ها
88:30 99:30 1010:30 1111:30 1212:30 1313:30 1414:30 1515:30 1616:30 1717:30 1818:30 1919:30 20
شنبه
مراجعات...تحلیل...مراجعات...مکانیک...جلسه... 
یکشنبه
مراجعات...آزمایشگاه...آزمایشگاه...مراجعات...مکانیک... 
دوشنبه
مراجعات...آزمایشگاه... جلسه... 
سه شنبه
تحلیل...مراجعات... مقاومت...