صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

گروه تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

طرح‌هاي پژوهشي  
 
عنوان طرح تعيين جنسيت جنين گاو با استفاده از روش PCR و تكثير ژن ZFY/ZFX و آميلوژنين
وضعيت طرح در حال انجام
نوع طرح تحقیقاتی
نحوه‌ي همكاري استاد مجري طرح
دانشكده پيرادامپزشكي
تاريخ شروع 1384/04/20