دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 

فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی » اساتید دانشکده 

دکتر حسام پارسا
 
 

نسرين‌ پارسائي‌
 
 

دکتر حسن رهبان فرد
 http://profs.basu.ac.ir/hasrohban
 hrohbanfard@yahoo.com

دکتر فرزانه ساکی
 
 f_saki@ut.ac.ir

محمدعلي‌ سمواتي‌ شريف‌
 
 

دکتر غلامرضا شعباني‌ بهار
 
 

شهناز شهربانيان
 
 

محبوبه عالم زاده
 
 alemzadeh[at]basu[dot]ac[dot]ir

دکتر مهرداد عنبريان‌
 
 anbarian@basu.ac.ir

نادر فرهپور
 
 naderfarahpour1@gmail.com

معصومه‌ مجيدي‌ پرست‌
 
 mmajidiparast@yahoo.com

دکتر فرزاد ناظم
 
 

دکتر علي‌ يلفاني‌
 
 ali_yalfani@yahoo.com


1