دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 

فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده كشاورزي » اساتید دانشکده 

دکتر زهرا كلاه چي
 
 zkolahchi@basu.ac.ir

دکتر محمدعلي ابوطالبيان
 
 aboutalebian@yahoo.com

محمود اثني‌ عشري‌
 
 

دکتر گودرز احمدوند
 
 gahmadvand@basu.ac.ir

دکتر احمد احمدي‌
 
 ahmadi@basu.ac.ir

دکتر ابراهيم‌ احمدي‌
 
 eahmadi@basu.ac.ir

دکتر سميرا اخوان
 
 S.Akhavan@basu.ac.ir

دکتر احمد ارشادي
 
 Ershadi@basu.ac.ir

مهرداد اطرشي
 
 

موسي‌ اعظمي
 
 

دکتر امیرحسین اقبالیان
 
 

دکتر جعفر اميري پريان
 
 amiriparian@basu.ac.ir

رضا اميري چايجان
 http://profs.basu.ac.ir/amirichayjan
 amirireza@basu.ac.ir

مهندس حسن‌ باب‌الحوائجي‌
 
 havaeji@basu.ac.ir

دکتر حسین باقرپور
 
 h.bagherpour@basu.ac.ir


1  2  3  4  5  6