دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 

فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده شيمي » اساتید دانشکده 

سيدجواد سيدزاده صابونچي
 
 

دکتر صادق‌ صالح‌ زاده‌
 
 saleh@basu.ac.ir

جواد صاين‌
 
 saien@basu.ac.ir

سعيد عزيزيان‌
 
 sazizian@basu.ac.ir

عزت‌ خانم‌ قائمي‌
 
 e_ghaemi@basu.ac.ir

دکتر رامين‌ قرباني‌ واقعي‌
 
 

فخري‌ کرمانپور
 
 

حسن‌ کي‌ پور
 
 

طيبه‌ مدركيان‌
 
 madrakian@basu.ac.iir

الهه‌ مدركيان‌
 
 e-madrakian@basu.ac.ir

دکتر داود نعمت‌الهي‌
 http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId7003854482
 nemat@basu.ac.ir

مهدي هاشمي
 
 


1  2