دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 

فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی » اساتید دانشکده 

دکتر عباس زارعي مهرورز
 
 mehrvarz@basu.ac.ir

دکتر حسن زلقي
 
 hzalaghi@gmail.com

دکتر حميد سپهردوست‌
 
 hamidbasu1340@gmail.com

دکتر روح الله سهرابي
 
 sohrabi258@yahoo.com

دکتر ابوالفضل شاه آبادي
 
 ab.shahabadi@gmail.com

دکتر باقر شمس‌ زاده‌
 
 shamszadeh@basu.ac.ir

دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
 
 abbasian@basu.ac.ir

دکتر امیر عرفانی
 http://www.nipissingu.ca/about-us/people/Pages/Amir-Erfani.aspx
 amire@nipissingu.ca

دکتر سعيد عيسي‌ زاده‌
 
 s_eisazadeh@basu.ac.ir

سيدمحمد فخرائي‌
 
 

كامران‌ فرزادسير
 
 

دکتر مهران فرهادي
 http://profs.basu.ac.ir/farhadi/
 Mehran.farhadi@gmail.com

دکتر محمدحسن‌ فطرس
 
 fotros@basu.ac.ir

دکتر محمدعلي قاسمي تركي
 
 

دکتر محمدسلمان‌ قائمي‌ زاده‌
 
 ghaemi22 @ gmail.com


1  2  3