دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 

فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مهندسي » اساتید دانشکده 

دکتر مهدی سخایی نیا
 
 sakhaei@basu.ac.ir

دکتر پروانه سموئی
 
 p.samouei@basu.ac.ir

دکتر يونس‌ سيفي‌
 
 yseifi@gmail.com

رحمن سيفي
 https://www.researchgate.net/profile/Rahman_Seifi
 rseifi@basu.ac.ir

محمدرضا شاه‌نظري
 
 

دکتر مهدی شعبان
 http://profs.basu.ac.ir/shaban/
 m.shaban@basu.ac.ir

محمد شوشتري‌
 
 

عليرضا شوشتري
 
 shooshta@basu.ac.ir

دکتر محسن شیخی
 
 sheikhi.mohsen@basu.ac.ir

دکتر جلال‌ صادقيان‌
 http://alvand.basu.ac.ir/~j.sadeghian
 j.sadeghian@gmail.com

عباس صمدي
 
 

مهندس جواد طاهري نژاد
 
 jtaherin@basu.ac.ir

دکتر سید محمد رضا طوسی
 http://profs.basu.ac.ir/smr_tousi
 tousi@basu.ac.ir

دکتر مهدي عباسي
 
 abbasi@basu.ac.ir

حاتم عبدلی
 http://profs.basu.ac.ir/abdoli
 abdoli@basu.ac.ir


1  2  3  4  5