دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 

فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

گروههای آموزشی » گروه زمين شناسي » اساتید 

دکتر ليلي ايزدي كيان
 
 

دکتر مهرداد براتي‌
 
 barati@basu.ac.ir

اشرف‌ تركيان‌
 
 

مجتبي‌ حيدري‌
 
 heidari_enggeol@yahoo.com

دکتر غلامرضا خانلري‌
 
 Khanlari_reza@yahoo.com

دکتر سعيد خدابخش‌
 
 skhodabakhsh@yahoo.com

دکتر بهروز رفيعي‌
 http://profs.basu.ac.ir/rafiei
 b_rafiei@basu.ac.ir

دکتر علي‌اصغر سپاهي‌ گرو
 http://profs.basu.ac.ir/sepahigero
 sepahi@basu.ac.ir

دکتر حسين‌ شهبازي‌
 http://profs.basu.ac.ir/shahbazi
 shahbazi@basu.ac.ir

اميرحسين‌ صدر
 
 

دکتر ابراهیم طالع فاضل
 http://profs.basu.ac.ir/talefazel
 tale.fazel@gmail.com

دکتر رضا علی پور
 
 rezaalipoor116@gmail.com

محمدحسين قبادي
 
 

دکتر حسن‌ محسني‌
 
 mohseni@basu.ac.ir

دکتر سيد داود محمدي
 http://profs.basu.ac.ir/mohammadi
 d.mohammadi@basu.ac.ir


1  2