دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 

فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

گروههای آموزشی » گروه گرافيك » اساتید 

دکتر نفيسه اثني عشري
 
 

مهدي پرستار شهري
 
 m.parastar@gmail.com

دکتر بشير پوروقار
 
  bashirpourvaghar@yahoo.com

حمیدرضا چتربحر
 http://profs.basu.ac.ir/chatrbahr/
 chatrbahr1359@gmail.com

تقی حمیدی منش
 http://profs.basu.ac.ir/hamidimanesh/
 hamidimanesh@gmail.com

کریم زارعی
 
 kzarei54@gmail.com

دکتر علي سلماني
 
 

غلامرضا شاملو
 
  rpshamloo@yahoo.com

جمشید ملاپور
 https://profs.basu.ac.ir/mollapour/
 Jamshid.mollapour@yahoo.com


1