دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 

فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

گروههای آموزشی » گروه علوم اجتماعي » اساتید 

دکتر جواد افشاركهن
 
 j.afsharkohan@yahoo.com

اسماعيل بلالي
 
 balali_e@yahoo.com

سلیمان پاک سرشت
 
 S_pakseresht@Yahoo.com

دکتر حاتم حسيني
 http://www.nipissingu.ca/users/hatam-hosseini
 h-hosseini@basu.ac.ir

دکتر منوچهر رشادي
 
 mnreshadi@gmail.com

دکتر عباس زارعي مهرورز
 
 mehrvarz@basu.ac.ir

دکتر امیر عرفانی
 http://www.nipissingu.ca/about-us/people/Pages/Amir-Erfani.aspx
 amire@nipissingu.ca

كامران‌ فرزادسير
 
 

دکتر محمدسلمان‌ قائمي‌ زاده‌
 
 ghaemi22 @ gmail.com

علي محمد قدسي
 
 ghodsi@basu.ac.ir

اسداله‌ نقدي‌
 http://profs.basu.ac.ir/naghdi
 naghdi@basu.ac.ir


1