دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 

فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

گروههای آموزشی » گروه مهندسي بيوسيستم » اساتید 

دکتر ابراهيم‌ احمدي‌
 
 eahmadi@basu.ac.ir

دکتر جعفر اميري پريان
 
 amiriparian@basu.ac.ir

رضا اميري چايجان
 http://profs.basu.ac.ir/amirichayjan
 amirireza@basu.ac.ir

دکتر حسین باقرپور
 
 h.bagherpour@basu.ac.ir

مجتبي‌ جابري‌ معز
 
 

حسين‌ حاجي‌آقاعلي‌ زاده‌
 
 

دکتر مجید رسولی
 https://profs.basu.ac.ir/rasouli
 m.rasouli@basu.ac.ir

دکتر فخرالدین صالحی
 https://scholar.google.com/citations?userONKcih4AAAAJ&hlen
 

دکتر داريوش‌ صفرزاده‌
 
 dasafarzadeh@yahoo.com

دکتر حسنا محمدي منور
 www.researchgate.net/hosnamohamadi
 mohamadihosna@gmail.com


1