دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 

فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

گروههای آموزشی » گروه روانشناسي » اساتید 

دکتر مصيب يارمحمدي و اصل
 http://profs.basu.ac.ir/yarmohamadi
 yarmohamadivasel@yahoo.com

دکتر رزيتا اماني
 
 ramani@basu.ac.ir

دکتر محمدرضا ذوقي پايدار
 http://profs.basu.ac.ir/zoghipaidar
 zoghipaidar@yahoo.com

دکتر خسرو رشيد
 http://profs.basu.ac.ir/rashid
 khosrorashid@yahoo.com

دکتر مهران فرهادي
 http://profs.basu.ac.ir/farhadi/
 Mehran.farhadi@gmail.com

دکتر رسول کردنوقابي
 http://profs.basu.ac.ir/kordnoghabi/
 rkordnoghabi@gmail.com

دکتر حسين محققي
 
 hm293na@gmail.com

دکتر قاسم نوروزي
 
 g_norouzi@yahoo.co.uk

دکتر ابوالقاسم‌ يعقوبي‌
 yaghobi41@yahoo.com
 yaghobi41@yahoo.com


1