دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 

فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

گروههای آموزشی » گروه مكانيك » اساتید 

فضل‌اله‌ اسكندري‌ منجيلي‌
 
 

محمدجواد ايزدي‌
 
 

دکتر عباس پاک
 
 a.pak@basu.ac.ir

پرويز خانجانزاده‌
 
 khanjanzadeh@basu.ac.ir

دکتر محمد مهدي‌ رشيدي‌
 https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Mehdi_Rashidi?evhdr_xprf
 mm_rashidi@yahoo.com

حبيب‌اله‌ سايه‌وند
 
 

رحمن سيفي
 https://orcid.org/0000-0002-4111-8799
 rseifi@basu.ac.ir

دکتر مهدی شعبان
 http://profs.basu.ac.ir/shaban/
 m.shaban@basu.ac.ir

عليرضا شوشتري
 
 shooshta@basu.ac.ir

محمدسعيد عقيقي‌
 
 

دکتر علي‌ علوي‌ نيا
 
 alavi1338@yahoo.com

دکتر عباس‌ فدائي‌
 http://profs.basu.ac.ir/fadaei
 fadaei@basu.ac.ir

فرامرز فرشته‌صنيعي‌
 
 

مهدي‌ کريمي‌
 
 

محسن گودرزي
 http://profs.basu.ac.ir/goodarzi/
 mohsengood@gmail.com


1  2