دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 

فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

گروههای آموزشی » گروه علوم باغباني » اساتید 

محمود اثني‌ عشري‌
 
 

دکتر احمد ارشادي
 
 Ershadi@basu.ac.ir

دکتر فرشاد دشتي
 
 fdashti@basu.ac.ir

دکتر حسن ساري خاني
 
 sarikhani@basu.ac.ir

دکتر محمد سياري
 
 m.sayyari@basu.ac.ir

دکتر علي‌ عزيزي‌
 
 azizi@basu.ac.ir

دکتر داود عسگری
 
 d.asgari@basu.ac.ir

دکتر منصور غلامي‌
 
 mgholami@basu.ac.ir


1