فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1396/10/03   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1396/10/03


دکتر سارا ميرزائي گودرزي
درجهاستادیار
گروه آموزشيعلوم دامي
تاریخ تولد1359/06/30
محل تولد ملاير
فایل رزومه فایل برای دانلود
پست الکترونیکی (E_mail)
smirzaie@basu.ac.ir
آدرس محل کار تلفن
همدان، دانشگاه بوعلي سينا، دانشكده كشاورزي، گروه علوم داميثابت08114425400