فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   تغذيه دام تكميلي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 33013005
رشته علوم دامي
گرایش تغذيه دام
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 4.0
وضعیت درس اختیاری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1392
ترم تحصیلی بهار