فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   پايان نامه  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 33123026
رشته علوم دامي
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 6.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد عملی
سال تحصیلی 1392
ترم تحصیلی بهار